Introducerande texter om Islam

Linje
       
05.07 Hur skall man börja bli religiös - Abd al-Wâhid Yahya / Det best.  
    goda. Utläggning kring frågan om hur man kan bli religiös och hur man kan lära sig vad det innebär att vara religiös?  
08.04 Vad är Islam och vilka är muslimer?  
01.07 Vad är islam - några av islams ställningstaganden  
08.04 Vad tror muslimer på? | Islams Gudsuppfattning, tron på profeterna  
    och vad som krävs för att bli muslim.  
08.04 Hur ser muslimer på de äldre, på döden och på livet efter detta?  
08.04 Har islam, kristendomen och judendomen olika ursprung?  
01.07 Några missförstånd om islam  
08.04 Varför är islam så ofta missförstått?  
01.07 När du besöker en moske  
     
Saknar du någon information, eller något ämne här? Låt oss få veta det:
[email protected]

 
Heta ämnen som terrorism och hedersmord
Linje
    Denna sektion är en eftergift... Medan vi muslimer hellre talar om andlighet, närheten till Gud, de vackra sakerna som kommer ur att leva en islamisk livsstil m fl saker frågas vi hela tiden om ämnen som kvinnosyn, terrorism och annat. Vi har samlat några texter kring dessa ämnen i "nyfiken"-sektionen med förhoppningen om att dessa saker skall vara avklarade redan nu och inte spöka hos läsaren när han eller hon utforskar resten av Det bestående goda.  

Tema:
Hedersmord
 
11.02 Hedersmord - en verklig del av Islam? En omfattande text som med
Läs mer:
    hjälp av religionens källor analyserar hedersmord och hederstänkande så som det framställs i media. Texten är indelad i följande kapitel:
  1. Inledning
  2. Kvinnans situation innan islams framträdande - Om den förislamiska
    kvinnosynen och om traditionen att döda nyfödda flickebarn av rädsla för vanära, och hur Islam förbjöd denna.
  3. Islams attityd mot "hedersmord" och sådant som begreppet omfattar
    Förbjuder islam att man umgås med svenskar? Om att handla i enlighet med människors önskningar hellre än att följa Islam och om mord på döttrar.  
  4. Islamisk attityd till familjeliv och barn: idealet i profetens (övgf)  
    föredöme - Om islamiska värderingar i familjelivet, om vänlighet mot barn, hur kärleken mellan man och kvinna är en gåva från Gud och om det islamiska familjelivet.  
  5. Sammanfattning, slutledning och källor  
       

Tema
: Slöjan - den islamiska huvudduken
 
01.04 Är slöjan påbjuden i Koranen? Abd al-Wâhid Yahya och Umm Yasîn |  
   

En kortare diskussionom argumentet att slöjan inte skulle vara påbjuden i Koranen.

 
02.04 Den islamiska huvudduken - en introduktion... - Abd al-Wâhid  
    Yahya | En mer omfattande diskussion som inte bara analyserar argumenten i "slöjdebatten" utan också skissar upp för läsaren vad islams källor och tolkningen av dem är; och belyser aspekter som mannens ansvar och klädreglerna för denne.  
02.04 Röster om huvudduken - Abd al-Wâhid Yahya/Det bestående goda  
    Sara: Varför jag bär slöja  
    Jenny: Jag ångrar inte min sjal  
    Rabia: Vad jag tycker om min sjal  
    Johara: Att bära slöja under en dag  
    Annica: Folk visar mig mer respekt  
    Muqaddas: Vissa tror att jag är förtryckt  
02.04 Slöjdebatten behöver nyanceras - Björn Lindsten  

Tema:
Rasism och intolerans
 
01.04 Hur muslimer genom historien hanterat rasism och fördomar  
03.04 Det förnekade hatet - Antisemitism bland muslimer och araber i  
    Sverige  

 

Tema: Terrorism

 
 

Texterna nedan är i huvudsak riktade till muslimer, men jag har valt att lägga
dem här för att visa för läsaren hur de muslimska lärde talar om dessa saker och vilket förhållningssätt de kräver av vanliga muslimer till dem.

 
08:08

Ny artikel på Det Bestående Goda Det är obligatoriskt att varna för Ibn Laden - sh Sâlih al-Fawzân

 
    Usama bin Laden är inte någon idol för muslimerna, tvärtom är det någon som de varnar för och tar avstånd ifrån.  
08:08
Självmordsattentat i Jihâd - Av Imâm Muhammad bin Sâlih bin
 
    al-`Uthaymîn  
08:08 Är självmordsattentat tillåtna - Shaykh Sâlih al-Fawzân  
       

 

F.a.q.

 
Linje
  Svar och kommentarer på frågor som ställts till DBG; se efter här innan du skickar några frågor till webmästaren.  
9:08 Ny artikel på Det Bestående Goda Är det inte hyckleri med att fasta och sedan frossa i mat och ha  
    fest varje kväll?  
12.07 Frågor om Guds existens  
09.07 En fråga om Koranen och sharia  
09.07  
04.07 Det muslimska äktenskapet - trafficking? En kommentar på  
   
Gerda Anttis artikel "Präster på kuskbocken" av Abd al-Wâhid Yahya /detgoda.se
 
04.07 Är inte halalslakt djurplågeri? av Abd al-Wâhid Yahya / detgoda.se  
11.05 Religion och homosexualitet - Svar på frågan: " Hur ser Koranen och  
    Islam på homosexuella och hur ställer sig religionen till en troende muslim som dessutom är homosexuell?"  
    Appendix: Dörren till förlåtelse är öppen även för stora synder (kabâ'ir), och Det är skillnad mellan synd och vad som tar en ut ur islam.  
08.02 Är det på grund av islam som vissa kallar tjejer för "h*ra"?  
00.10 Stämmer det att Allâh skall återfödas av en man?  
00.10 Hur uppfattas Koranen av olika muslimer?  
00.10 Är alla muslimer fundamentalister i sin Korantolkning?  
     

HEM • NYFIKEN • GRUNDER • TEOLOGI

© www.detgoda.se